Chọn file hóa đơn cần kiểm tra

Chọn file hóa đơn: (*)
Lưu ý: Chỉ chọn file có phần mở rộng '.xml' hoặc '.zip'.
Mã Kiểm tra: (*)

Công ty Cổ phần Diana Unicharm
Địa chỉ: KCN Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024.3644 5758
Fax: 024. 3644 5777

© 2016 Giải pháp Hóa đơn điện tử phát triển bởi Thái Sơn