Thông tư, Quyết định về hóa đơn điện tử

- Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

    Tải định dạng File PDF

    Tải định dạng File Word

- Công văn 2402/BTC-TCT ban hành ngày 23/02/2016 về việc hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử:

    Tải định dạng File PDF

 

Công ty Cổ phần Diana Unicharm
Địa chỉ: KCN Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024.3644 5758
Fax: 024. 3644 5777

© 2016 Giải pháp Hóa đơn điện tử phát triển bởi Thái Sơn